Somijā ir plānots veikt purvu atjaunošanās pasākumus un uzbūvēt aizsprostus Välisuo un Matorova purvos. Sagaidāmie rezultāti ir 3500 tonnas CO₂ eq. yr⁻¹ SEG emisiju samazināšana un 338 ha pozitīvi ietekmēta platība (114 ha Välisuo tīrelī, 224 ha Matorovas tīrelī).