Vācijā Naturschutzbund Deutschland’s (NABU) galvenais uzdevums ir organizēt publicitātes pasākumus un izveidot Komunikācijas stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt efektīvu projekta rezultātu prezentāciju un komunikāciju ar starptautiskajiem sadarbības partneriem, tajā skaitā Eiropas Savienības un pašvaldību pārstāvjiem. Turklāt, NABU rīkos arī starptautiskus pasākumus ar plašākas sabiedrības iesaisti, kā arī sadarbosies ar citiām ieganizācijām (piem., Birdlife International, European Environmental Bureau, Global Peatlands Initiative, Eurosite) lai atrastu vislabākos veidus starptautiskai sadarbībai.